Rusken Ryddeaksjon 2020

Søndag 10. mai arrangerte vi ryddedugnad i Velledalen i samband med Sykkylven Energi sin «Rusken Ryddeaksjon». Dalen blei delt inn i ulike områder, og styret hadde ansvar for at alle områda vart rydda.Vi fekk rydda ein heil del, og vil rette ei stor takk til alle som var med å gjere Velledalen litt reinare!🥳