Update frå styret🥱

God kveld i stuggu! Her kjem ei lita uppdatering frå nye og gamle styremedlemma😊

Vi er godt i gang med planlegginga av ürets festival, og vi kan gladelig meddele at vi he fütt inn nokre nye ungfolar i styret. Først og fremst vil vi takke Silje Marie Tafjord for god innsats i styret! Vi ser at arbeidsoppgüvene stadig blir større og meir omfattande, og er veldig takknemlege for ü ha eit styre i vekst.
Inn i varmen vil vi ønske Martin Tandstad, Hannah Velle og Una Ogilvie Meldrum velkomne, ogsü er vi veldig glade for at Robin Urke Brunstad har returnert frü varmare strøk og ynskjer ü vere med oss vidare.

I fjor gjorde vi diverse endringar; vi hadde en ekstra bar pü omrüdet, vi innførte konsert fredagen, og vi tok i bruk tikkio som billett og bongsystem i tillegg til dei gode, gamle papirbongane. Vi er nøgde med dei nye innføringane, og vil fortsatt prøve ü gjer dei meir optimale og brukervennlige. Om dokke har  innspel set oss pris pü büde ris og ros!

Snart blir billettane lagt ut pü tikkio, og første artist blir sleppt om berre eit par veke! Kven trur dokke dukka opp pü scena i ür??

❤️

Hanna Olin, Yvonne, Martine, Ingvild, Tonje, Espen, Anna, Anette, Robin, Martin, Hannah, Una og Anne Line