Brøvøllshelga 2019

Øss e klare før den tolvte festivalhelja i rekkja, e du?
Viss du allereie he lagt plana dinna helja so he du nesten ikkje nøke anna val enn å omrokkere på dei med en gong. Og viss du ikkje he plana, so he du de no; kom på BRØVØLLSFESTIVALEN 2019! Bedre festival finn du faktisk ikkje, verken framma brauta, atta grendahusnøva eller nea hesja!

Meir informasjon kjem plutselig!